Beschermd monument

Geschoren haag van gele kornoelje

Beschermd monument van tot heden

ID
3345
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/3345

Besluiten

Geschoren gele kornoelje haag
definitieve beschermingsbesluiten: 05-07-2010  ID: 4721

Beschrijving

De bescherming als monument betreft een geschoren haag van gele kornoelje als perceelsafsluiting.
Deze steeds zeldzamer wordende vorm van perceelsafsluiting is typerend voor de streek Sint-Truiden - Heers.Waarden

De geschoren gele kornoelje haag (Cornus mas L.) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: Een geschoren haag van gele kornoelje (Cornus mas L.) is een traditie in deze streek. Het geheel is ongeveer 40 meter lang en sluit de voortuin van een traditionele vierkantshoeve langs de straatzijde af. Het is een structuur- en beeldbepalend element van een (tuin-) architecturaal ensemble in het dorpscentrum. De haag heeft een mooie representatieve vormsnoei.

sociaal-culturele waarde

Het is een gaaf voorbeeld van een traditionele (gele kornoelje) geschoren haag waarvan het voorkomen in hoofdzaak beperkt is tot de regio Sint-Truiden - Heers.

historische waarde

Het is een gaaf voorbeeld van een traditionele (gele kornoelje) geschoren haag waarvan het voorkomen in hoofdzaak beperkt is tot de regio Sint-Truiden - Heers.

volkskundige waarde

Het is een gaaf voorbeeld van een traditionele (gele kornoelje) geschoren haag waarvan het voorkomen in hoofdzaak beperkt is tot de regio Sint-Truiden - Heers.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Geschoren haag van gele kornoelje

Helshovenstraat 2 (Sint-Truiden)
De geschoren haag van gele kornoelje vormt een relict van een steeds zeldzamer wordende vorm van perceelsafsluiting, typerend voor de streek Sint-Truiden - Heers.