Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in bak- en zandsteenstijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 34815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34815

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langshuis, mogelijk 17de-eeuws, met drie verdiepingen opgetrokken uit bak- en zandsteen; tichelen zadeldak.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in bak- en zandsteenstijl

Grote Markt 32, 32A (Diest)
Langshuis, mogelijk 17de-eeuws, met drie verdiepingen opgetrokken uit bak- en zandsteen; tichelen zadeldak.