Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35644

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dwarshuis met twee verdiepingen en bekroond met een volutengevel gedateerd 1720.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kasteelpark Arenberg 14 (Leuven)
Dwarshuis met twee verdiepingen en bekroond met een volutengevel, gedateerd 1720.