Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Diepensteinkasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
37873
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37873

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden is Diepenstein een fraai gelegen goed, toegankelijk langs twee bomendreven, met de behouden kasteelvleugel uit de 17de eeuw, die echter met verval bedreigd is en enigszins verminkt wordt door recente varkensstallen en het op ongelukkige wijze ingeplant woonhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Diepensteinkasteel

Diepensteyn 1 (Londerzeel)
Kasteelvleugel uit de 17de eeuw, fraai gelegen goed toegankelijk langs twee bomendreven.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Diepensteinkasteel

Diepensteyn 1 (Londerzeel)