Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee boerenarbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 37898   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoornstraat nrs. 16-18. Samenstel van twee boerenarbeidershuizen, gebouwd eind 19de of begin 20ste eeuw. Langgestrekt laag volume met gecementeerde gevels, pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat); twee woongedeeltes van twee traveeën waarvoor een ommuurde stoep, links daarvan een geïncorporeerd stalgedeelte. Oprit afgezoomd met bomen. Woongedeeltes met vernieuwd dak.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van twee boerenarbeiderswoningen

Hoornstraat 18, 18A, 18B (Damme)
Hoornstraat nrs. 16-18. Samenstel van twee boerenarbeidershuizen, gebouwd eind 19de of begin 20ste eeuw. Langgestrekt laag volume met gecementeerde gevels, pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat); twee woongedeeltes van twee traveeën waarvoor een ommuurde stoep, links daarvan een geïncorporeerd stalgedeelte. Oprit afgezoomd met bomen. Woongedeeltes met vernieuwd dak.