Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monasterium

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 38895   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/38895

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 22c-30. Monasterium, met oude bebouwing aan het binnenplein en aansluitend bij nrs. 22c-28 kloostercomplex van 1937-1938 bestaande uit een dwarsvleugel en een pandgang.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monasterium

Begijnhof 22B, 26, 28 (Brugge)
Monasterium, met oude bebouwing aan het binnenplein en aansluitend bij nummers 22c-28 kloostercomplex van 1937-1938 bestaande uit een dwarsvleugel en een pandgang.