Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning van 1744

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
40473
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40473

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee verdiepingen hoge woning van 1744 (gedateerd op de opnieuw gebruikte tussendorpel in het meer recente, aanpalende huis).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning van 1744

Zuurbemde 53 (Glabbeek)
Twee verdiepingen hoge woning van 1744, gedateerd op de opnieuw gebruikte tussendorpel in het meer recente, aanpalende huis.