Beschermd monument

Steenkoolmijn van Beringen: indikkers, kolenwasserij en -zeverij

Beschermd monument van tot heden

ID
4048
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4048

Besluiten

Steenkoolmijn: indikkers, kolenwasserij en -zeverij met toebehoren
voorlopige opheffingsbesluiten: 20-12-2018  ID: 14745

Steenkoolmijn: indikkers, kolenwasserij en -zeverij met toebehoren
definitieve beschermingsbesluiten: 19-12-1994  ID: 2788

Beschrijving

Deze bescherming betreft onderdelen van de steenkoolmijn van Beringen, met name de indikkers en de kolenwasserij- en zeverij. Dit alles met inbegrip van de uitrusting, onroerend door aard en/of bestemming (o.a. leidingen, verbindingen, passerellen, transportbanden, machines, werktuigen; en alle toebehoren inherent aan de werking zoals mechanische, elektrische, elektromechanische, elektronische, hydraulische onderdelen, controle- en regeltoestellen, enz.).

Op 20 december 2018 werd de bescherming voorlopig gedeeltelijk opgeheven omwille van het algemeen belang.Waarden

De indikkers en de kolenwasserij- en zeverij waren beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als gebouwen en uitrustingen van een 20ste-eeuwse steenkoolmijn van het Limburgse Steenkoolbekken, met technologische, economische, bedrijfsarchitectuurhistorische en sociale betekenis.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kolenwasserij en -zeverij

Koolmijnlaan zonder nummer (Beringen)
Kolenwasserij en kolenzeverij uitgebouwd respectievelijk vanaf 1923 en 1924.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Steenkoolmijn van Beringen

Koolmijnlaan 201-203 (Beringen)
Deels gelegen op grondgebied Koersel, deels op grondgebied Paal. In de streek van Beringen hadden de eerste verkenningsboringen plaats vanaf 1902: deze bewezen dat de ondergrond voldoende kolen bevatte om er een mijnzetel te vestigen.