Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden
ID: 405   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/405

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1575

Beschrijving

Deze bescherming betreft het orgel in de Sint-Pieterskerk.Waarden

Het orgel in de Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-