Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Britse betonconstructie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 40599   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/40599

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen langs de Hommelhofstraat, ter hoogte van huisnummer 1. De toegang is zichtbaar gehouden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Britse betonconstructie

Hommelhofstraat zonder nummer (Ieper)
Gelegen langs de Hommelhofstraat, ter hoogte van huisnummer 1. De toegang is zichtbaar gehouden.