Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Portierswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 41498   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/41498

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige portierswoning van het kasteel van Linkebeek (Kerkstraat nr. 11), kadastraal geregistreerd in 1906.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Portierswoning

Kasteeldreef 26 (Linkebeek)
Voormalige portierswoning van het kasteel van Linkebeek, voorgevel uitgewerkt als puntgevel van witte baksteen met decoratief gebruik van rode baksteen, kadastraal geregistreerd in 1906.