Beschermd monument

Kasseiweg Zanddijk-Grensstraat

Beschermd monument van 26-03-2012 tot heden

ID
4185
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4185

Besluiten

Kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2012  ID: 5012

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Kasseiweg op de grens van Dessel en Retie.Waarden

Dessel, Zanddijk zonder nummer - Retie, Grensstraat zonder nummer is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het bewaarde tracé van de Zanddijk-Grensstraat te Dessel weerspiegelt een segment van het vroegere verbindingsnetwerk en de grensscheiding tussen gemeenten. Als kasseiweg (1904) getuigt hij van een belangrijke fase in de evolutie van infrastructuurwerken, in casu de wegenbouw.

wetenschappelijke waarde

De kasseiweg Zanddijk-Grensstraat te Dessel (1904) heeft een typische, vakbekwame en technische uitwerking op het vlak van wegverharding, langs- en dwarsprofielen, fundering en afboording. Het verharde gedeelte vertoont de oorspronkelijke verharding in een tonrond profiel met een waterdoorlatend wegdek van porfierkasseien in een rechthoekig en vierkant formaat, gelegd in een halfsteensverband met een opstop van langwerpige kasseien (kopsteen) en afgeboord door in de lengte geplaatste boordstenen van blauwe hardsteen. De grazige zijbermen en open gracht versterken de contextwaarde van de weg en dienen mee opgenomen te worden in de bescherming.

artistieke waarde

De vormgeving, het materiaalgebruik en de vakbekwame aanleg verlenen de kasseiweg Zanddijk-Grensstraat te Dessel (1904) een rustiek karakter en een esthetische meerwaarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Zanddijk-Grensstraat

Zanddijk (Dessel), Grensstraat (Retie)
De kasseiweg werd in 1904 aangelegd met porfierkasseien met tonrond profiel in halfsteens verband en valt samen met de gemeentegrens tussen Retie en Dessel.