Kunstenaarsatelier van Jakob Smits

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Achterbos
Locatie Achterbos 126 (Mol)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13025/110.1
  • OA000158

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kunstenaarsatelier van Jacob Smits

Achterbos 126, Mol (Antwerpen)

Nieuw atelier van 1907, het gebouw telt drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en dateert uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Het voormalig schildersatelier van Jakob Smits te Mol, ook 'Malvinahof' genoemd, is beschermd als monument.

Waarden

Het schildersatelier van Jacob Smits is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gebouw opgericht in 1907 als atelier van de internationaal gekende kunstschilder Jakob Smits. Een van de zeldzame gekende schildersateliergebouwen dat bewaard is.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.