Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: poortgebouw met portierswoning en stalvleugel

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 20 (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/108.1
  • 4.01/23025/124.1
  • OB001178

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, Abdijstraat 20, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.

Beschrijving

Het poortgebouw met portierswoning en aangrenzende stalvleugel van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.

Waarden

Het poortgebouw met portierswoning en aangrenzende stalvleugel van de abdij van Grimbergen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als enige overblijfselen van de oude abdij bezitten ze een belangrijke relictwaarde.
Stilistisch en typologisch vormt de voormalige toegang tot het abtskwartier een mooi voorbeeld van een 1767 gedateerde abdijpoort met blauwhardstenen pilasteromlijsting, hoge spiegelboog en frontonbekroning.
De portierswoning en paardestal vormen samen één aaneengesloten kalkzandstenen langsvleugel, met langs de Abdijstraaat een nagenoeg blinde muur en een binnenkoergevel opengewerkt met 1634 en 1727 gedateerde rondboogdeuren en licht getoogde vensteropeningen in de portierswoning.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.