Beschermd monument

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: abdijmuur

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

ID: 422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/422

Besluiten

Pastorie, poortgebouw, abdijmuur, woningen en dorpskern van Grimbergen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-02-1997  ID: 3144

Beschrijving

De abdijmuur van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.Waarden

De abdijmuur langs de Abdijstraat en Wolvertemsesteenweg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

deze hoge, respectievelijk kalkzandstenen en bakstenen muren vormen typologisch een wezenlijk onderdeel van de historische abdijsite. De ommuring langs de Abdijstraat bepaalt in hoge mate de visuele aantrekkingskracht van deze smalle bochtige straat. Bovendien leveren deze elementen een essentiƫle bijdrage tot de herkenbaarheid van de abdijsite als dusdanig.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)
De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.