Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen: abdijmuur

Beschermd monument van 17-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Grimbergen
Deelgemeente Grimbergen
Straat Abdijstraat, Wolvertemsesteenweg
Locatie Abdijstraat 20, Wolvertemsesteenweg (Grimbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23025/143.1
  • OB001179

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, Abdijstraat 20, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De abdijmuur van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is beschermd als monument.

Waarden

De abdijmuur langs de Abdijstraat en Wolvertemsesteenweg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

deze hoge, respectievelijk kalkzandstenen en bakstenen muren vormen typologisch een wezenlijk onderdeel van de historische abdijsite. De ommuring langs de Abdijstraat bepaalt in hoge mate de visuele aantrekkingskracht van deze smalle bochtige straat. Bovendien leveren deze elementen een essentiële bijdrage tot de herkenbaarheid van de abdijsite als dusdanig.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.