Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
42568
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42568

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van laat-classicistische strekking uit einde 18de of begin 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met tuin

Aandorenstraat 37 (Tienen)
Burgerhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gebouwd als dubbelhuis van laat-classicistische strekking na samenvoeging van verschillende rijhuizen, met ruime tuin van circa 20,5 are aangelegd in de jaren 1880 op de helling; enkele oude bomen en een fraai dienst­gebouw in pittoresk metselwerk.