Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Dievenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 43523   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/43523

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Middelgrote hoeve uit begin 18de eeuw voorzien van afzonderlijke bijbouwen uitziende op het ruime erf. Eén verdieping hoog boerenhuis met zadeldak in traditionele bak- en zandsteenstijl, boven de deur gedateerd 1728.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Dievenhof

Staatsbaan 217 (Lubbeek)
Middelgrote hoeve met boerenhuis onder zadeldak in traditionele bak- en zandsteenstijl, boven de deur gedateerd 1728 voorzien van afzonderlijke stallen en een 19de-eeuwse schuur.