Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afsluitingsmuur met steunberen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 44169   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44169

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achter nrs. 13-15-17 afsluitingsmuur met steunberen, verlaagd in 1984.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afsluitingsmuur met steunberen

Begijnhof zonder nummer (Brugge)
Achter nummers 13-15-17 afsluitingsmuur met steunberen, verlaagd in 1984.