Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vier stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44630
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44630

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vier rijhuizen met neorenaissance-inslag, gedateerd 1910 in de topbekroning van het trapgeveltje van nr. 7. In nrs. 5 en 9, gebruik van ijzeren lateien met bloemetjesversiering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Koepoortstraat 3-9 (Vilvoorde)
Rijhuizen met neorenaissance-inslag, gedateerd 1910 in de topbekroning van het trapgeveltje van nummer 7.