Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
44672
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44672

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizen met laat 18de-eeuws uitzichtAanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Begijnenhuis

Groot Begijnhof 32 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 33 (Tienen)
Woning met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 34 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.


Begijnenhuis

Groot Begijnhof 16 (Tienen)
Begijnenhuis met laat 18de-eeuws uitzicht.