Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Weverbergh: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-04-2007 tot heden

ID: 448   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/448

Besluiten

Hoeve Weverbergh met voortuintje, erf, wegkapelletje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-04-2007  ID: 4489

Beschrijving

De omgeving van de hoeve Weverbergh te Bever, is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de hoeve Weverbergh is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De nog landelijke omkadering met elementen van het oorspronkelijk areaal, namelijk een door hagen omzoomde hoogstamboomgaard, weide en door knotwilgen geaccentueerde waterpoel onderstrepen door hun beeldbepalend karakter de authenticiteit en versterken aldus de intrinsieke waarde van het hoevecomplex.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Weverbergh

Pontembeek 11 (Bever)
Ruim boerenhuis en haakse aanhorigheid, overblijfselen van een voorheen gesloten hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw waarvan de lemen schuur werd afgebroken.