Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45172
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45172

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve waarvan enkel de schuur en een bijbouw uit de 18de eeuw overgebleven zijn; overige aanhorigheden gewijzigd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Goedestraat 37 (Kortenberg)
Hoeve waarvan enkel de schuur en een bijbouw uit de 18de eeuw overgebleven zijn; overige aanhorigheden gewijzigd.