Provinciale Technische Scholen: oudste delen

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Beukenlaan
Locatie Beukenlaan 44/1 (Boom)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11005/127.1
  • OA003402

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Provinciale Technische Scholen

Beukenlaan 44/1, Boom (Antwerpen)

De Provinciale Technische Scholen Boom werden in 1926-1930 opgericht naar ontwerp van architecten Camille Bal en Ernest Lamot als instituut voor technisch onderwijs.

Beschrijving

De oudste delen van de Provinciale Technische Scholen zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de noord-, west- en zuidvleugel, de oorspronkelijke werkplaatsen en de conciërgerie met inbegrip van de voortuin.

Waarden

De oudste delen van de Provinciale Technische Scholen, met name de noord-, west- en zuidvleugel, de oorspronkelijke werkplaatsen en de conciërgerie met inbegrip van de voortuin, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Materiële getuige van de economische ontwikkeling van de Rupelstreek na de eerste wereldoorlog, waarin de oprichting van de Provinciale Technische Scholen Boom een antwoord vormden op de sterk toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten in deze regio.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Provinciale Technische Scholen Boom naar een ontwerp van architecten Camille Bal en Emest Lamot van 1926 en voltooid in 1929 als vrij gaaf bewaard, representatief en bijzonder monumentaal voorbeeld van art deco-architectuur, typerend voor de bouwperiode. Tevens gekenmerkt door bewaarde oorspronkelijke interieurinrichtingen en -decoratie. Bouwtypologisch vroeg voorbeeld van technische onderwijsgebouwen, gekenmerkt door een helder en pragmatisch planconcept waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen lokalen voor theoretische lessen en praktijkonderricht.

historische waarde

in casu historisch-stedenbouwkundige waarde: Als initieel en wezenlijk bestanddeel van de 'Boomsche Beekbosschen Tuinwijk', geconcipieerd in 1925 en getuigend van de toenmalige ideeën op het vlak van urbanisatie en volkshuisvesting.
De Provinciale Technische Scholen Boom zijn een bijzonder beeldbepalende herkennings- en oriënteringspunt in de bestaande stedenbouwkundige context en vormen vanuit de contemporain aangelegde 'Franse tuinen' van het Gemeentepark een bijzonder esthetisch en artistiek waardevol landschappelijk zicht.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.