Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Cottage Julia

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45553
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45553

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Accent door erker met bekronend balkon onder puntgevel met pseudo-vakwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Cottage Julia

Familiestraat 3 (Koksijde)
Accent door erker met bekronend balkon onder puntgevel met pseudo-vakwerk.