Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45713
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45713

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Zeypestraat 81 (Kampenhout)

19de-eeuws boerenhuis doch eenvoudige deur en recent verbouwde aanhorigheden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Zeypestraat 81 (Kampenhout)
19de-eeuws boerenhuis doch eenvoudige deur en recent verbouwde aanhorigheden.