Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46067
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46067

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Singel nr. 1. Voormalige woning van Charles Steinmetz die, vóór de verkaveling van de gronden, hier een bloemisterij had. Vrijstaande woning van ca. 1890 in eenvoudige historiserende stijl. Oranjebaksteenbouw met trapgevels en erkeruitbouwen. VAN EYGEN N., De Brugse hofbouw, 1961, p. 41.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis

Singel 1 (Brugge)
Vrijstaande woning van circa 1890 in eenvoudige historiserende stijl. Oranjebaksteenbouw met trapgevels en erkeruitbouwen.