Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Laurenskapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
46194
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46194

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine, schilderachtige kapel, bestaande uit een enkele beuk van twee traveeën, bekroond met een leien klokkentorentje en een vierkant koor, met aanleunende oostelijke sacristie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Laurentiuskapel

Orsmaalstraat 1 (Zoutleeuw)
Kleine, schilderachtige kapel in bak- en kalkzandsteen, met koor uit de 16de eeuw en beuk volledig opgetrokken in kwartsiet uit de 18de eeuw.