Beschermd monument

Hoekhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 4625   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4625

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3828

Beschrijving

Het hoekhuis te Westerlo, is beschermd als monument.Waarden

Hoekhuis, gelegen Grote Markt 1/Polderstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-historische waarde: Als burgerwoningen, waarvan de gaaf bewaarde neoclassicistische, wit bepleisterde gevels beeldbepalend zijn voor het geheel van de Markt van Westerlo. Het dubbelhuis aan de Grote Markt nr. 53 bevat tevens een oudere, vermoedelijk 17de-eeuwse kern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis

Grote Markt 1 (Westerlo)
Dit hoekhuis dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en werd opgetrokken in neoclassicistische stijl.