Hoekhuis

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Westerlo
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 1 (Westerlo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13049/126.1
  • OA003092

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis

Grote Markt 1, Westerlo (Antwerpen)

Dit hoekhuis dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en werd opgetrokken in neoclassicistische stijl.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis te Westerlo, is beschermd als monument.

Waarden

Hoekhuis, gelegen Grote Markt 1/Polderstraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-historische waarde: Als burgerwoningen, waarvan de gaaf bewaarde neoclassicistische, wit bepleisterde gevels beeldbepalend zijn voor het geheel van de Markt van Westerlo. Het dubbelhuis aan de Grote Markt nr. 53 bevat tevens een oudere, vermoedelijk 17de-eeuwse kern.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.