Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditionele stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46784
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46784

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder gekruiste zadelbedaking (nok loodrecht op en deels ook evenwijdig aan de straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditionele stadswoning

Vaartstraat 19 (Leuven)
Diephuis met trapgevel in bak- en zandsteenstijl, drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder gekruiste zadelbedaking, uit de 17de eeuw met latere aanpassingen.