Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herendaelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
46837
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/46837

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote semi-gesloten hoeve uit de 17de en 18de eeuw waarvan woon- en dienstruimten geschikt zijn rondom een polygonaal binnenhof. IJzerzandstenen rondbooginrijpoort. Boerenhuis met aanpalende stallingen onder de dakfries gedateerd AV(E) MARIA ANNO 1698, doch later gewijzigd en aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herendaelhoeve

Herendaal 23 (Lubbeek)
Grote semi-gesloten hoeve met boerenhuis met aanpalende stallen gedateerd 1698 en langsschuur gedateerd 1727, toegankelijk via ijzerzandstenen rondbooginrijpoort.