Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Opbrengsthuizen van de Sint-Geertruiabdij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47320

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige opbrengsthuizen in eigendom van de Sint-Geertruiabdij: vanouds maken zij deel uit van de huizenreeks die tussen Dijle en Halfmaartstraat in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam "de Huysingen van Sinte Geertruyden".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Opbrengsthuizen van de Sint-Geertruiabdij

Mechelsestraat 94-108, 106A (Leuven)
Opbrengsthuizen in eigendom van de abdij: vanouds maken zij deel uit van de huizenreeks die tussen Dijle en Halfmaartstraat in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam De Huysingen van Sinte Geertruyden.