Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Verbroederingsmonument van Damme en de Duitse stad Damme-Oldenburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47586
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47586

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Haringmarkt z.nr. Verbroederingsmonument van Damme en de Duitse stad Damme-Oldenburg, gerealiseerd door de kunstenaar Jef Claerhout (°Tielt, 1937). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.Metalen beeld geplaatst op het centraal plantsoen ten oosten oostzijde van de vrijheidslinde (1905). Op hoge, verjongende, zeAanduiding van

Is de vaststelling van

Verbroederingsmonument van Damme en de Duitse stad Damme-Oldenburg

Haringmarkt zonder nummer (Damme)
Verbroederingsmonument van Damme en de Duitse stad Damme-Oldenburg, gerealiseerd door de kunstenaar Jef Claerhout (°Tielt, 1937).