Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Poortgebouw van Pachthof Beckx

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48052
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48052

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoewel J. Lauwers dit gebouw ziet als het overblijvende gedeelte van een klooster dat hier in 1780 werd gebouwd voor de zusters dominicanessen afkomstig uit Parijs, laten iconografische bronnen duidelijk zien dat er tot in de tweede helft van de 19de eeuw geen bebouwing was op deze plaats.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Poortgebouw van Pachthof Beckx

Kouterweg 8-14 (Zaventem)
Centraal vierkant poortgebouw met flankerende aanbouwsels, gebouwd omstreeks 1865, in de sterk gewijzigde vleugels werd er een nieuwbouwproject van appartementen gerealiseerd.