Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48433
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48433

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sijslostraat nr. 71/ Canadastraat. Woning volgens het kadaster gebouwd in 1924, gelegen op de hoek met de Canadastraat. Verankerde, bruin-oranje baksteenbouw op een bepleisterde en grijs beschilderde plint. Gemansardeerd zadeldak met mechanische pannen en drie dakvensters. Licht getoogde openingen met deels vernieuwd houtwerk. Zijgevel met oculus en andere vensteropeningen. Aan de kant vanAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Sijslostraat 71 (Oostkamp)
Sijslostraat nr. 71/ Canadastraat. Woning volgens het kadaster gebouwd in 1924, gelegen op de hoek met de Canadastraat. Verankerde, bruin-oranje baksteenbouw op een bepleisterde en grijs beschilderde plint. Gemansardeerd zadeldak met mechanische pannen en drie dakvensters. Licht getoogde openingen met deels vernieuwd houtwerk. Zijgevel met oculus en andere vensteropeningen. Aan de kant van