Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande stadswoning uit jaren 1930

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48697
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48697

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Spoorwegstraat nr. 280. Eenvoudige vrijstaande woning uit jaren 1930. Typisch parement van oranje baksteen verlevendigd door doorgetrokken lateien, en onder- en tussendorpels van witte, geglazuurde baksteen. Bepleisterde en grijsbeschilderde plint. Bewaard houtwerk. Voortuintje met bakstenen muurtje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande stadswoning

Spoorwegstraat 280 (Brugge)
Uit de jaren 1930. Typisch parement van oranje baksteen verlevendigd met witte, geglazuurde baksteen. Bewaard houtwerk. Voortuintje met bakstenen muurtje.