Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoevetje met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
48977
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/48977

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetje met losstaande bestanddelen, hoger gelegen dan de straat en verscholen achter bomen en struiken. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kronegem 9 (Zottegem)
Hoevetje met losstaande bestanddelen, hoger gelegen dan de straat en verscholen achter bomen en struiken. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Boerenwoning van één bouwlaag, acht traveeën, uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Ertegenover, schuurtje met versteend vakwerk, zichtbare stijlen en ankerbalken.