School met onderwijzerswoning

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Turnhout
Deelgemeente Turnhout
Straat Sint Antoniusstraat, Leopoldstraat
Locatie Leopoldstraat 17, Leopoldstraat 21, Sint Antoniusstraat 18, Sint Antoniusstraat 20, Sint Antoniusstraat 22 (Turnhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13040/160.1
  • OA002868

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

School met onderwijzerswoning

Sint Antoniusstraat 18-22, Leopoldstraat 17, 21, Turnhout (Antwerpen)

Als één geheel opgevat hoekcomplex met met bijhorende binnenplaats en onderwijzerswoning, gebouwd in 1879 naar ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas.

Beschrijving

De bescherming betreft het eclectisch hoekcomplex aan de Sint-Antoniusstraat en Leopoldstraat, in 1879 opgetrokken als katholieke jongensschool naar ontwerp van stadsarchitect H. Vandenplas met bijhorende onderwijzerswoning.

Waarden

De voormalige katholieke school met onderwijzerswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De oprichting in 1879 van deze Vrije Katholieke Jongensschool is een tastbare getuigenis van de Turnhoutse reactie op de schoolstrijd; als locatie voor de Katholieke Volksbond van 1895 tot 1914 was het de belichaming van de geleidelijke ontvoogding van arbeiders en lage burgerij in de schoot van de katholieke partij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalige schoolcomplex Sint-Antoniusstraat/Leopoldstraat in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, van 1879 naar ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas, is als voorbeeld van eclectisch bouwen illustratief voor zijn tijd; het is een ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas die met talrijke eigen ontwerpen vooral op deze stadswijk duidelijk zijn stempel heeft gedrukt; als hoekcomplex vervult het tevens een sleutelpositie in de aanleg, vormgeving en schaal van de aansluitende huizenrijen en de omringende wijk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.