Beschermd monument

School met onderwijzerswoning

Beschermd monument van 17-05-1999 tot heden

ID: 4901   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4901

Besluiten

Katholieke school met onderwijzerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 17-05-1999  ID: 3422

Beschrijving

De bescherming betreft het eclectisch hoekcomplex aan de Sint-Antoniusstraat en Leopoldstraat, in 1879 opgetrokken als katholieke jongensschool naar ontwerp van stadsarchitect H. Vandenplas met bijhorende onderwijzerswoning.Waarden

De voormalige katholieke school met onderwijzerswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De oprichting in 1879 van deze Vrije Katholieke Jongensschool is een tastbare getuigenis van de Turnhoutse reactie op de schoolstrijd; als locatie voor de Katholieke Volksbond van 1895 tot 1914 was het de belichaming van de geleidelijke ontvoogding van arbeiders en lage burgerij in de schoot van de katholieke partij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalige schoolcomplex Sint-Antoniusstraat/Leopoldstraat in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, van 1879 naar ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas, is als voorbeeld van eclectisch bouwen illustratief voor zijn tijd; het is een ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas die met talrijke eigen ontwerpen vooral op deze stadswijk duidelijk zijn stempel heeft gedrukt; als hoekcomplex vervult het tevens een sleutelpositie in de aanleg, vormgeving en schaal van de aansluitende huizenrijen en de omringende wijk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

School met onderwijzerswoning

Leopoldstraat 17, 21, Sint Antoniusstraat 18-22 (Turnhout)
Als één geheel opgevat hoekcomplex met met bijhorende binnenplaats en onderwijzerswoning, gebouwd in 1879 naar ontwerp van stadsbouwmeester H. Vandenplas.