Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Veldkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49117
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49117

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Veldkapel aan de veldweg vertrekkend tussen nummer 35 en nummer 37.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Veldkapel

Ruilare zonder nummer (Lochristi)
Hoge gewitte bakstenen pijlerkapel met mijterboogvormige beglaasde nis waarin een gepolychromeerd borstbeeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.