Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49132
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49132

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 24, 26. Gevelordonnantie cf. nr. 814. Nr. 24 is ontpleisterd en voorzien van gecementeerde vensteromlijstingen. Nr. 26 met lekdrempelversiering.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Galgenberg 18-24 (Gent)
Burgerhuizen van het enkelhuistype met drie traveeën en drie bouwlagen met bepleisterde en beschilderde lijstgevels, nummer 18-22 ontpleisterd.