Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee woonhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49311

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee enkelhuizen van tweeënhalve bouwlaag en respectievelijk twee en drie traveeën onder doorlopend zadeldak (zwart geglazuurde pannen, nok parallel aan de straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen

Stationsplein 6-7 (Brakel)
Twee enkelhuizen van tweeënhalve bouwlaag en respectievelijk twee en drie traveeën onder doorlopend zadeldak. Kern uit het vierde kwart van de 19de eeuw met gevelaanpassing in het tweede kwart van de 20ste eeuw.