Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
49385
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49385

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis, thans handelspand. Enige, gaaf bewaarde restant van oude bebouwing in de straat, ingeplant op de oude rooilijn.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Van Cromphoutstraat 8 (Wetteren)
Burgerhuis, enige, gaaf bewaarde restant van oude bebouwing in de straat, ingeplant op de oude rooilijn. Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met zadeldak, volgens kadastergegevens teruggaand op een begin-19de-eeuws of mogelijks 18de-eeuws groter gebouw, waarvan het in 1849 afgesplitst werd.