Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
49645
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49645

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen in L-vorm gegroepeerd op boomgaard, afgesloten door middel van ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Voordestraat 18 (Deinze)
18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen in L-vorm gegroepeerd, afgesloten door middel van ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Dwarsschuur onder zadeldak, in geveltop rondboognisje met heiligenbeeld.