Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
49809
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/49809

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin en schuin ingeplant boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), met oude kern, aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Voortuintje afgesloten door ijzeren hek op bakstenen voet tussen vierkante pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Koestraat 49 (Oudenaarde)
Achterin en schuin ingeplant boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), met oude kern, aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. Voortuintje afgesloten door ijzeren hek op bakstenen voet tussen vierkante pijlers.