Openluchtschool Sint-Ludgardis

Beschermd monument van 23-10-2009 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brasschaat
Deelgemeente Brasschaat
Straat Donksesteenweg
Locatie Donksesteenweg 146, Donksesteenweg 150 (Brasschaat)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11008/101.1
  • 4.01/11008/117.1
  • OA003611

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Openluchtschool Sint-Lutgardis

Donksesteenweg 146, 150, Brasschaat (Antwerpen)

Openluchtschool Sint-Ludgardis te Brasschaat van 1955-1968 naar ontwerp van architecten Arthur Bogaerts, Etienne De Pessemier en Leo Momont met latere uitbreidingen.

Beschrijving

De openluchtschool Sint-Ludgardis is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige schoolcomplex, met inbegrip van alle percelen waarop de schoolgebouwen zijn gelegen.

Waarden

Openluchtschool Sint-Ludgardis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Op pedagogisch, architecturaal, medisch en politiek vlak staan openluchtscholen bekend als innovatief. Ze staan symbool voor het 20ste-eeuwse geloof in vooruitgang, op het vlak van onderwijsmethoden, gezondheids- en ander politiek beleid, (steden)bouwkundige planning, enzovoort en zijn daarom het behouden waard. Het voortbestaan van openluchtscholen staat tegenwoordig steeds meer onder druk. Uitgezonderd de Sint-Ludgardisopenluchtscholen in Schoten-Brasschaat-Schilde bestaan er in Vlaanderen geen openluchtscholen voor gezonde kinderen meer. De indrukwekkendste en meest homogene site is deze van Brasschaat. Het feit op zich dat zowel de materiële context -paviljoenen, parkdomein- als de immateriële context -functie, strekking- bewaard bleven pleit voor de erkenning als monument van deze openluchtschool.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De openluchtschool Sint-Ludgardis te Brasschaat bestaat uit eenlaagse paviljoenen gevestigd in een voormalig parkdomein van een landelijke gemeente. De paviljoenen van 1955-1968 en hun latere uitbreidingen, ontworpen door de architecten Arthur Bogaerts, Etienne De Pessemier en Leo Momont, vertonen een grote stijleenheid. De architecturale vertaling van de idee openluchtschool kristalliseert zich in openheid, oriëntatie, licht en ruimte. Wellicht gold de uitbreiding in 1935 van de Corona School in Bell, Californië (USA), van de Oostenrijkse/Amerikaanse architect Richard Neutra (1892-1970), als voorbeeld. Ook de Munkegärd basisschool te Søborg (Denemarken) van Arne Jacobsen, ontworpen in 1948 en afgewerkt in 1956 deelt heel wat gemeenschappelijke kwaliteiten met de Sint-Ludgardis zoals de ruimtelijke organisatie, oriëntatie, lichtinval, seriële effecten en vormelijke kenmerken.

sociaal-culturele waarde

In een openluchtschool worden de kinderen in nauw contact met de natuur onderwezen en opgevoed. Het onderwijs verschilt er in wezen niet van het onderwijs in andere instellingen maar de aandacht voor wat er in de buitenwereld gebeurt wordt wel extra aangescherpt. Door het concept van openheid en vrijheid wordt levensblijheid en rust meegegeven. Ook zouden afwezigheden wegens ziekte opvallend lager zijn dan in het klassieke, gesloten onderwijs.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.