Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Achterin gelegen burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50413
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50413

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteelstraat nr. 23. Achterin gelegen huis, langs een korte kasseiweg uigevend op de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Volgens het kadaster gebouwd in 1923. Op dat moment eigendom van de staat, mogelijk relatie tot de spoorweg. Rode baksteenbouw op verspringend grondplan. Haaks op elkaar gestelde gemansardeerde zadeldaken (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder houten latei en getAanduiding van

Is de vaststelling van

Achterin gelegen burgerhuis

Kasteelstraat 23 (Torhout)
Kasteelstraat nr. 23. Achterin gelegen huis, langs een korte kasseiweg uigevend op de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Volgens het kadaster gebouwd in 1923. Op dat moment eigendom van de staat, mogelijk relatie tot de spoorweg. Rode baksteenbouw op verspringend grondplan. Haaks op elkaar gestelde gemansardeerde zadeldaken (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen onder houten latei en get