Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50657
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50657

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op het kruispunt met de Hansbekestraat. Boerenarbeidershuis in omhaagd tuintje uit de eertse helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Overbroekkouterslag 1 (Deinze)
Boerenarbeiderswoning in omhaagd tuintje uit de eerste helft van de 19de eeuw; zes traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak.