Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Pulhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-03-1994 tot heden
ID: 5072   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5072

Besluiten

Kasteel Kijckuit met omgeving, Pulhof met omgeving, Kasteel Ertbrugge en gemeentehuis van Wijnegem
definitieve beschermingsbesluiten: 07-03-1994  ID: 2641

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel Pulhof met het omringend park en alle bijgebouwen.


Waarden

Het geheel van het kasteel Pulhof met het gebied tussen de eerste en tweede om watering met de erbij horende gebouwen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu landschappelijke waarde: Dubbel omgracht kasteeldomein, waarvan de oorspronkelijke aanleg grotendeels bewaard bleef en dat gelegen is in een mooi natuurkader.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Pulhof

's Gravenwezelsteenweg 59, 61, 63, 65 (Wijnegem)
Dubbel omwalde vesting met voorbouw in traditionele stijl uit de 15de tot 16de eeuw en later hoofdgebouw met behoud van het oude volume in neo-Lodewijk XVI-stijl, circa 1900 naar ontwerp van Ernest Stordiau.