Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51434
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51434

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 18. Enkelhuis uit XX a van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat). Witgeglazuurd bakstenen parement verlevendigd door gebruik van groengeglazuurde baksteen voor o.m. muurbanden, geometrische motieven en rollaag; arduinen plint. Lijstgevel over de drie middentrav. doorbroken door licht uitkragende trapgevel met overhoeks topstuk en bolbekroning; centrale houten erker; bAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Baron de Pélichystraat 18 (Izegem)
Enkelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat).