Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg De Valcke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 52609   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/52609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herberg zogenaamd "De Valcke", reeds onder deze naam vermeld in de eerste helft van de 17de eeuw, thans leegstaand. Oude kern (18de eeuw ?), onder andere aangegeven door het rechtse zijaandak met vlechtingen, vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw aangepast.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg De Valcke

Hoeksken 11 (Evergem)
Herberg zogenaamd "De Valcke", reeds onder deze naam vermeld in de eerste helft van de 17de eeuw, thans leegstaand. Oude kern (18de eeuw ?), onder andere aangegeven door het rechtse zijaandak met vlechtingen, vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw aangepast.