Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Meise
Straat Brusselsesteenweg
Locatie Brusselsesteenweg 1 (Meise)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23050/127.1
  • OB000631

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Brusselsesteenweg 1, Meise (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde, laatgotische parochiekerk uit de 16de-17de eeuw, opgericht op een kleine verhevenheid en eertijds omgeven door een ruim, ommuurd kerkhof, middenin het dorpscentrum.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Martinus (het hele gebouw).

Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.