Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 529   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/529

Besluiten

Pershuis van de Sint-Gertrudisabdij, kerken en torens
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 23

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Martinus (het hele gebouw).Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Brusselsesteenweg 1 (Meise)
Georiƫnteerde, laatgotische parochiekerk uit de 16de-17de eeuw, opgericht op een kleine verhevenheid en eertijds omgeven door een ruim, ommuurd kerkhof, middenin het dorpscentrum.